Warmte

Warmte

De temperatuur in gebouwen is belangrijk voor de mate van het comfort. Enerzijds is de  thermische schil een belangrijke component en anderzijds de installaties in een gebouw. Een balans hiertussen is elementair.

Voorbeelden van werkzaamheden:

Warmte

Detailbeoordeling

  • opname en controle van de uitgangspunten tijdens het bouwproces
  • onderzoeken/berekenen van alternatieve constructies 
  • geven van praktische oplossingen ter optimalisatie in de uitvoering

Lees verder
Warmte

Luchtdichtheid

  • luchtdichtheidsmetingen (blowerdoor-meting)
  • detailonderzoek naar lekken in de gebouwschil middels rookproeven
  • advisering omtrent verkrijgen van goede luchtdichting van de gebouwschil
Lees verder
Warmte

Klimaat

  • temperatuurmetingen - loggen en analyse van de werking van de installaties
  • klimaatanalyse
  • thermografie/IR-opnamen
Lees verder