luchtdichtheid

luchtdichtheid

Projectvoorbeelden:

Vraagstelling: met welke voorzieningen kan de vereiste luchtdichtheid behaald te worden?

Uitvoering: De manier van afwerking en uitvoering van details om tot een bepaalde luchtdichtheid te komen, is vaak een vraag. Kitten, purren, dichtingsbanden of afplakken; de specifieke bouwwijze in combinatie met de toegepaste materialen bepalen de afwerking. Door dit in het voorbereidingstraject goed vast te stellen en vervolgens tijdens de bouw consequent door te voeren (aangevuld met eventuele tussentijdse controles), levert een positieve waarde op aan het einde van het traject.