klimaat

klimaat

Projectvoorbeelden:

Vraagstelling: Onderzoek met behulp van infraroodopnamen gebreken in de gebouwschil.

Uitvoering: Met een infraroodonderzoek kunnen specifieke koudeklachten in een gebouw nader worden onderzocht, waarbij thermische lekken in de uitwendige schil worden opgespoord. Vaak vindt dit plaats in combinatie met endoscopisch onderzoek. Bij gebreken kan nader worden geadviseerd bij het toepassen van na-isolatie.