Akoestiek en geluid

Akoestiek en geluid

Geluid is overal en zorgt voor contact tussen mensen, gewild of ongewild. Wettelijk zijn voor verschillende aspecten binnen het onderwerp geluid eisen gesteld met als doel hinder te voorkomen.

Voorbeelden van werkzaamheden:

Akoestiek en geluid

Buitengeluid

 • onderzoek bij weg- rail- of industrielawaai
 • nieuwbouwplannen op geluidbelaste locaties
 • geluidmetingen naar de geluidwering van de gevel
 • berekenen van voorzieningen 
Lees verder
Akoestiek en geluid

Interne geluidwering

 • toetsen van bouwplannen aan vereiste geluidisolatie
 • vaststellen van de benodigde constructies 
 • berekenen van de geluidisolatie
 • alternatieve constructies bepalen
 • geluidmetingen naar lucht- en contactgeluidisolatie
 • installatiegeluidmetingen
Lees verder
Akoestiek en geluid

Ruimteakoestiek

 • berekenen nagalmtijd
 • vaststellen akoestische parameters in een ruimte
 • meten van de akoestiek in bestaande ruimten
 • advisering ter verbetering van de ruimteakoestiek
Lees verder