Bouwfysica

Bouwfysica omvat alles op het gebied van warmte, vocht, licht, lucht en geluid. Bij de nieuwbouw van gebouwen en woningen, maar ook bij bestaande bouw, is het aandacht hebben voor deze onderwerpen belangrijk om een gezond- en bruikbaar bouwwerk te verkrijgen. Daarnaast bestaat voor een groot deel van deze onderwerpen een wettelijk kader en worden in programma’s van eisen door initiatiefnemers aanvullende eisen gesteld in Programma's van Eisen.

Het voortijdig sturen in een bouwteam van architecten, adviseurs, projectontwikkelaars en bouwers, zorgt voor het voorkomen van problemen (en kostenverhogende oplossingen) in het verdere traject.

Fasen:

In de gebruiksfase staan de ervaringen van de gebruikers centraal; metingen in deze fase kunnen eventuele tekortkomingen blootstellen, welke door middel van praktische oplossingen kunnen worden weggenomen.