Vochtprobleem woning te Noord-Sleen

Vochtprobleem woning te Noord-Sleen

In een gedeelte van de woning was sprake van oppervlaktecondensatie op muurdelen (binnenmuren). Uit klimaatmetingen (duurmetingen middels loggers) bleek uit analyse dat er hoge pieken ontstonden in de luchtvochtigheid en er sprake was van een hoog CO2-gehalte in een aantal vertrekken. Door optimalisatie van het ventilatiesysteem -aanbrengen van een mechanische ventilatie-box met afvoerventielen in de natte ruimten en keuken- en extra ventilatieroosters in de kozijnen, is het binnenklimaat sterk verbeterd. Bovendien hebben een grondige reiniging (het doden van de ontstane schimmel) en het opnieuw schilderen van diverse binnenmuren, mede bijgedragen aan het succes hiervan.