Onderzoek naar hinderlijk geluid in een appartement te Assen

Onderzoek naar hinderlijk geluid in een appartement te Assen

De bewoners van het appartement in Assen hebben last van hinderlijke geluiden in de avond- en nacht. De herkomst en type geluid is niet duidelijk; men denkt een installatie welke elders in de omgeving staat opgesteld. Middels een geluidmeter met log- en opname-functie is getracht het geluid op te sporen; een aantal weken heeft de meter geregistreerd en is dit geanalyseerd. Spectraal kunnen de signalen gefilterd worden; tevens zijn door de bewoners (deze kan men zelf bedienen met aan- en uit knop) enkele geluidsopnamen gedaan zodat dit kan worden nageluisterd.