Controlemetingen geluidwering gevel woningen N23 Noord-Holland

Controlemetingen geluidwering gevel woningen N23 Noord-Holland

Eind 2018 is een nieuwe wegverbinding tussen Alkmaar en Enkhuizen aangelegd, de N23. In enkele bestaande woningen langs deze nieuwe weg zijn akoestische gevelmaatregelen aangebracht. Ter controle van deze maatregelen zijn door Metafys in opdracht van de Provincie geluidmetingen verricht naar de geluidwering van de gevel.