Geluidwering gevel onderzoek bovenwoning Amsterdam-centrum

Geluidwering gevel onderzoek bovenwoning Amsterdam-centrum

Metingen en berekeningen naar de geluidwering van de gevel van een bovenwoning in het centrum van Amsterdam. Naast het appartement is een plein gelegen welke redelijk intensief wordt gebruikt door omwonenden, waardoor op bepaalde momenten een hoge geluidbelasting ontstaat op de gevel. Naast het vaststellen van de geluidwering van de gevel is tevens onderzoek gedaan naar verbeterpunten in de gevel ter optimalisatie van de geluidisolatie.