Geluidmetingen school te Eelde

Geluidmetingen school te Eelde

In opdracht van de aannemer, zijn opleverings- geluidmetingen uitgevoerd, ter controle van de uitgangspunten opgenomen in het Programma van Eisen. Gemeten is de interne geluidwering (lucht- en contactgeluid), installatiegeluid, geluidwering van de gevel en nagalmtijd van een representatief deel in het gebouw.