Geluidmetingen school te Eindhoven

Geluidmetingen school te Eindhoven

In opdracht van de aannemer, zijn opleverings- geluidmetingen uitgevoerd, ter controle van de uitgangspunten opgenomen in het Programma van Eisen. Gemeten is de interne geluidwering (lucht- en contactgeluid), installatiegeluid en nagalmtijd van een representatief deel.