Detailonderzoek luchtdichtheid woning Zuidhorn

Detailonderzoek luchtdichtheid woning Zuidhorn

Naar aanleiding van tocht- en koudeklachten in de nieuwbouwwoning, is nader onderzoek gedaan naar de mate van luchtdichtheid van de uitwendige scheidingsconstructie. Met behulp van een blowerdoor is overdruk gecreëerd in de woning en zijn rookproeven uitgevoerd; daarna is detailonderzoek gedaan en zijn aanbevelingen gegeven voor verbetering.