detailbeoordeling

detailbeoordeling

Projectvoorbeelden:

Vraagstelling: Controle van de bouwkundige details (event. in combi met warmte).

Uitvoering: In het voorbereidingstraject worden details opgesteld waarin materialen worden geselecteerd welke ervoor zorgen dat voldaan wordt aan de gestelde eisen. Mogelijk zitten hier discrepanties in welke op bepaalde punten aandacht behoeven. Deze bouwfysische controle wordt door ons uitgevoerd; tevens worden alternatieven aangedragen.