ruimteakoestiek

ruimteakoestiek

Projectvoorbeelden:

Vraagstelling: Bepaal de nagalmtijd in ruimten en toets deze aan de vereiste waarden.

Uitvoering: In bestekken of programma's van eisen worden vaak maximale nagalmtijden benoemd in specifieke ruimten, waaraan voldaan moet worden in bijvoorbeeld kantoren, scholen, zorgcentra's e.a. Door middel van berekeningen wordt aangetoond dat voldaan wordt aan de gestelde eisen, met  eventuele toevoeging van absorberende materialen. Daarnaast zal rekening moeten worden gehouden met de diffusiteit van het geluid in de ruimte en de locatie van eventuele absorberende voorzieningen.