interne geluidwering

interne geluidwering

Projectvoorbeelden:

Vraagstelling: Voldoet het installatiegeluid in de vertrekken?

Uitvoering: Het maximaal optredende karakteristieke installatiegeluidniveau (LiA;k) in ruimten in kantoorgebouwen, wordt vaak in een bestek benoemd als eis. Na inregeling van de installatie wordt per vertrek het geluidniveau gemeten conform de geldende norm NEN 5077. Mocht niet voldaan worden, wordt samen met de installateur gekeken naar een oplossing.